logo-mingmen

 

 

 

Informatie over ECIWO

ECIWO therapie

In 1973 ontdekte Prof. Yingqing Zhang (bioloog) het bestaan van (fysiologische en pathologische) overeenkomende gebieden in het menselijk lichaam. Het lichaam heeft 216 lange botdelen, die elk een afspiegeling vormen van het totale lichaam. Door het beïnvloeden van elk van die delen, kan invloed worden uitgeoefend op het totale lichaam en andersom. Prof. Zhang noemde dit het ECIWO systeem. (Embryo Containing Information of the Whole Organism).

ECIWO is een totaal nieuw onderdeel in de medische biologie. Het vormt in feite de schakel tussen de westerse geneeskunde en veel alternatieve therapieën. Met ECIWO kunnen veel therapievormen westers worden verklaard.
In de loop der jaren heeft Prof. Zhang deze vorm van biologie verder doorontwikkeld en medisch gekoppeld aan de acupunctuur. Pas later heeft China de ECIWO erkend als een volwaardige vorm van geneeskunde. Er is toen een onderzoek– en opleidingscentrum gestart aan de universiteit van Shandong

Eciwo is een therapievorm die wordt uitgevoerd door middel van acupunctuur en acupressuur.
Gedurende de jaren tachtig deed de Eciwo theorie haar intrede in de medische wetenschap, in de wetenschap van de fysiologie, de pathologie, de biochemie, de genetica en de zoölogie.
In 1988 erkende China Eciwo officieel als therapie.
Eciwo is een snelle methode om de plaats van een klacht of ziekte in het lichaam te bepalen. Het bepaalt echter niet wat de aandoening is.
Daartoe is het onontbeerlijk de principes en de wetmatigheden van de TCM te kennen.
Onderzoek heeft aangetoond dat het nauwkeurigheidspercentage van de Eciwo gemiddeld 90% is, wat uitermate hoog is.
Het unieke van de Eciwo therapie is dat aandoeningen, die in de reguliere geneeskunde niet of nauwelijks genezen kunnen worden, met deze therapie optimaal kunnen worden behandeld. Er wordt gemeten met de Electro-Eciwograaf (scan)

eciwograaf   eciwo